مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر علی کاظمی باباحیدری

دکتر علی کاظمی باباحیدری

نام: علی

نام خانوادگی: کاظمی باباحیدری

شهرت: دکتر علی کاظمی باباحیدری

کاندیدای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر علی کاظمی باباحیدری:

دکتری شیمی فیزیک

تاریخ تولد: 1346/06/12

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر علی کاظمی باباحیدری

افتخارات دکتر علی کاظمی باباحیدری

برنامه های دکتر علی کاظمی باباحیدری پس از انتخاب شدن

معرفی اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار