مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی

نام: علی

نام خانوادگی: قربانی

شهرت: دکتر علی قربانی

کاندیدای بجنورد، مانه وسملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه بجنورد، مانه وسملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر علی قربانی:

- دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر علی قربانی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

افتخارات دکتر علی قربانی

برنامه های دکتر علی قربانی پس از انتخاب شدن

معرفی بجنورد، مانه وسملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی بجنورد، مانه وسملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان