مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

احمد حمزه

احمد حمزه

نام: احمد

نام خانوادگی: حمزه

کاندیدای کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب

بیوگرافی (زندگینامه) احمد حمزه:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی احمد حمزه

افتخارات احمد حمزه

برنامه های احمد حمزه پس از انتخاب شدن

معرفی کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب