مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر احمدعلی کیخا

دکتر احمدعلی کیخا

نام: احمدعلی

نام خانوادگی: کیخا

شهرت: دکتر احمدعلی کیخا

کاندیدای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر احمدعلی کیخا:

زاده ۱۳۴۶ در زابل

دکتری اقتصاد کشاورزی

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر احمدعلی کیخا

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم

نماینده دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی و ناظرمجلس در شورای عالی آب

افتخارات دکتر احمدعلی کیخا

برنامه های دکتر احمدعلی کیخا پس از انتخاب شدن

معرفی زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون