مجلس ایران دات كام
حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

درباره حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

تعداد کرسی: دو کرسی

کاندیداهای پر طرفدار حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

کاندیداهای احتمالی حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون یکی از پر شورترین حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس است. تبلیغات انتخاباتی در این حوزه در موعد قانونی برگزار می شود و کاندیداهای حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون پس از ثبت نام در وزارت کشور (یا فرمانداریها) و تایید صلاحیت، به تبلیغات می پردازند. کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس یازدهم ( انتخابات مجلس 98 ) می توانند با ثبت نام در سایت مجلس ایران، از خدمات سایت اعم از معرفی (بیوگرافی کاندیدا، سوابق مدیریتی و اجرایی، برنامه های کاندیدا وغیره) ، ارتباط با کاندیدا ، اعلام طرفداری برای اطلاع رسانی به مردم شریف حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون استفاده کنند.حوزه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون دارای دو کرسی یا صندلی در مجلس شورای اسلامی می باشد. انتخابات زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در هر دوره انتخابات از مشارکت بالای مردم برخوردار است و امید می رود در انتخابات مجلس 98 یا همان انتخابات مجلس یازدهم مشارکت بالایی با فعالیت تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون داشته باشد.

تازه های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس