مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

رحمان رحیمی عقدا

رحمان رحیمی عقدا

نام: رحمان

نام خانوادگی: رحیمی عقدا

کاندیدای اردکان انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه اردکان

بیوگرافی (زندگینامه) رحمان رحیمی عقدا:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی رحمان رحیمی عقدا

افتخارات رحمان رحیمی عقدا

برنامه های رحمان رحیمی عقدا پس از انتخاب شدن

معرفی اردکان و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی اردکان