مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر شهاب قاسمی

دکتر شهاب قاسمی

نام: شهاب الدین

نام خانوادگی: قاسمی

شهرت: دکتر شهاب قاسمی

کاندیدای گلپایگان و خوانسار انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر شهاب قاسمی:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر شهاب قاسمی

افتخارات دکتر شهاب قاسمی

برنامه های دکتر شهاب قاسمی پس از انتخاب شدن

معرفی گلپایگان و خوانسار و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی گلپایگان و خوانسار