مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی

دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی

نام: معصومه

نام خانوادگی: آقاپورعلیشاهی

شهرت: دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی

کاندیدای شبستر انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه شبستر

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی:

دکتری اقتصاد گرایش مدیریت کار از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم

افتخارات دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی

برنامه های دکتر معصومه آقاپورعلیشاهی پس از انتخاب شدن

معرفی شبستر و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی شبستر