نظر شما درباره اهواز، باوی، حمیدیه و کارون

فرم نظرات و پیشنهادات، مشکلات و دغدغه ها درباره اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
نام و نام خانوادگی:
تلفن تماس:
متن نظر:
تشخیص هویت:

پس از تایید، نظر شما درباره اهواز، باوی، حمیدیه و کارون فقط با نام، و بدون نمایش اطلاعات تماس شما در صفحه حوزه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به عموم نمایش داده می شود.