مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

مجید کیوانی

مجید کیوانی

نام: مجید

نام خانوادگی: کیوانی

کاندیدای تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس انتخابات مجلس شورای اسلامیکد انتخاباتی مجید کیوانی 7584 است.

کاندیدای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

بیوگرافی (زندگینامه) مجید کیوانی:

مدیر کل حوزه معاونت هماهنگ کننده در مجمع تشخیص مصلحت نظام (معاون وزیر) - مدیرکل حقوقی و بین الملل در مجمع تشخیص مصلحت  نظام - مدیر کل قضایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور-مشاورحقوقی معاون هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام(مشاور وزیر)- مشاور حقوقی معاون اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام(مشاور وزیر) - مشاور قضایی معاون حقوقی، مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور- عضو حقیقی کارگروه تخصصی حمایت از تولید ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیر و عضو کارگروه پرونده های ملی و مهم قاچاق کالا و ارز کشور(قوه قضاییه و دادگستری) - دبیر و عضو کارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور-ناظر قضایی کمیته اعطای تسهیلات صادراتی کشور - رییس کمیته نظارت بر تجدیدنظرخواهی از آراء برائت پرونده های قاچاق کالا و ارز کشور(قوه قضاییه و دادگستری)  - مستشار شعب تجدیدنظر در تهران - رییس شعبه  تجدیدنظر و رییس شعبه بدوی ویژه در استان - مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره تشرکت تعاونی مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام- کاندیدای تأیید صلاحیت شده یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران و دهمین دوره از تبریز- عضو حقیقی کارگروه تخصصی حمایت از جهش تولید در مجمع تشخیص مصلحت نظام .

سوابق اجرائی و مدیریتی مجید کیوانی

مدیرکل حوزه معاونت هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام (معاون وزیر) - مدیرکل قضایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور - مدیرکل حقوقی و بین الملل در مجمع تشخیص مصلحت نظام - مشاور حقوقی معاون هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام (مشاور وزیر) - مشاور حقوقی معاون اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مشاور وزیر)- مشاور قضایی معاون حقوقی، مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور - عضو کمیته صنعت و معدن مجمع تشخیص مصلحت نظام - عضو حقیقی کارگروه تخصصی حمایت از تولید ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیر و عضو کارگروه پرونده های ملی و مهم قاچاق کالا و ارز کشور(قوه قضاییه و دادگستری) - دبیر و عضوکارگروه حقوقی و قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور - مستشار شعب تجدیدنظر - رییس شعبه بدوی ویژه استان - رییس شعبه تجدیدنظر استان - ناظر قضایی کمیته اعطای تسهیلات صادراتی کشور - رییس کمیته قضایی نظارت بر تجدیدنظر خواهی آراء برائت پرونده های قاچاق کالا و ارز کشور(قوه قضاییه و دادگستری)- مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره تعاونی مسکن مجمع تشخیص مصلحت نظام - مدرس دانشگاه - عضو حقیقی کارگروه تخصصی حمایت از جهش تولید در مجمع تشخیص مصلحت نظام

افتخارات مجید کیوانی

دریافت تقدیر نامه از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام(2مرتبه) - دریافت تقدیر نامه از معاون حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام - دریافت تقدیر نامه از معاون هماهنگ کننده مجمع تشخیص مصلحت نظام (2مرتبه) - تقدیر شورای اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت انجام خدمات برجسته کشوری - دریافت تقدیر نامه از نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور - تقدیر معاونین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور - تقدیر دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور - تقدیر استاندار تهران(4مرتبه)- تقدیر استاندار اصفهان - نمونه استانی به جهت انجام خدمات بر جسته - تقدیردادگستری

برنامه های مجید کیوانی پس از انتخاب شدن

معرفی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس