مجلس ایران دات كام
صفحه عمومی کاندیدا

دکتر مسعودمحمدیان

دکتر  مسعودمحمدیان

نام: مسعود

نام خانوادگی: محمدیان

شهرت: دکتر مسعودمحمدیان

کاندیدای تبریز، آذرشهر و اسکو انتخابات مجلس شورای اسلامی

کاندیدای حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو

بیوگرافی (زندگینامه) دکتر مسعودمحمدیان:

در حال تکمیل ...

سوابق اجرائی و مدیریتی دکتر مسعودمحمدیان

افتخارات دکتر مسعودمحمدیان

برنامه های دکتر مسعودمحمدیان پس از انتخاب شدن

معرفی تبریز، آذرشهر و اسکو و فرصتها و تهدیدهای آن

جاذبه های فرهنگی و توریستی تبریز، آذرشهر و اسکو